MENÜ

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7338 Sayılı Kanun ile yapılan başlıca değişiklikler;

 

-Basit usulde vergilendirilen ticari kazançların gelir vergisinden istisna edilmesi, 

-Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin gelir vergisinden istisna edilmesi, 

- Çiftçilere kamu kurumlarından yapılan desteklerin gelir vergisinden istisna edilmesi, 

- 4. Dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılması, 

- Uyumlu mükellef vergi indirimi uygulamasında değişiklik,

- Dijital vergi dairesi kurulması,

- Yurt dışında bulunanlara yapılan tebligat usulünde değişiklik yapılması, 

-İlan yoluyla tebliğin GİB/ilgili idarenin resmi internet sitesinden duyurulması,

- Vergi incelemesinin kural olarak dairede yapılması, 

- Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik uygulaması,

- Elektronik belge kapsamına alınan belgelerin zorunlu bilgileri taşımaması halinde hiç düzenlenmemiş sayılması,

- YMM tasdik raporunun ibrazında 60 gün ek süre verilmesi,

- Enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşmadığı dönemde yeniden değerleme yapılabilmesi, 

-Tekerrür hükümlerinin uygulanmasında üst sınır getirilmesi,

- Gider pusulasının süresinde düzenlenmemesi, matbaacının belge basımında bildirim yapmaması, YMM tasdik raporunun süresinde ibraz edilmemesi halinde ceza kesilmesi, 

-Pişmanlık uygulamasının etkinleştirilmesi,

- Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının uzlaşma kapsamına alınması,  

-ATV, UTV ve karavanların ÖTV karşısındaki durumunun netleştirilmesi, 

- Yurt dışından nakit sermaye getirilmesinde indirim oranının artırılması,

 

İlgili kanuna ulaşmak için tıklayınız.