MENÜ

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

7326 Sayılı Kanundaki Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır.

7326 sayılı Kanun başvuru süreleri 31 Ağustos’tan 30 Eylül’e, ilk taksit ödeme süresi de Eylül den Ekim ayı sonuna kadar uzatıldı. Uzatmaya ilişkin karar 26.08.2021 tarihli Resmî Gazete yayınlandı. 

🔹️31.08.2021 olan, Vergi ve SGK borçları yapılandırma müracat süresi 30.09.2021 tarihine, 

🔹️Vergi ilk taksit ödeme süresi 31.10.2021 tarihine, 

🔹️SGK ilk taksit ödeme süresi 30.11.2021 tarihine, 

🔹️KV - YGV - KDV Matrah artırımı 30.09.2021 tarihine, 

🔹️ Stok, Emtia, Demirbaş, Kasa kayıtlarının düzeltilmesi ve ilk taksit ödemeleri 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.